divendres, 2 de març de 2018


Introduïm CLASS DOJO a 5èEls alumnes de 5è, per la seva banda, han començat a utilitzar ClassDojo a l’àrea de llengua anglesa. És un dels recursos de gamificació educativa més exitosos en els últims anys. 
Cada alumne té un avatar i aconsegueix punts si completa una sèrie de tasques, com per exemple: aconsegueixen dos punts si han fet els deures o si arriben puntuals a la fila cada matí, un punt si ajuden als companys a completar tasques o si demanen i esperen el seu torn de paraula per compartir les seves idees amb la resta de la classe, etc.
Al final de la setmana es fa un recompte de punts i cada alumne pot triar si vol bescanviar alguns dels seus punts per unes recompenses prèviament acordades entre tots els membres de la classe.

Our 5th grade students started to use ClassDojo in the English language area last week. It is one of the most successful educational gamification resources in recent years. 
Each student has an avatar and gets points if he/she completes a series of tasks, such as they get two points if they have done homework or if they arrive on time every morning; a point if they help their classmates to complete tasks or if they ask for a turn and they wait for their turn to share their ideas with the rest of the class, etc.
We count the points at the end of the week and each student can choose to redeem some of their points for rewards previously agreed between all the members of the class.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada